سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهانتاریخ شروع ثبت نام در همایش 21 تیر 1396
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 21 تیر 1396
آخرین مهلت ثبت نام 13 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 مهر 1396
اعلام نتایج داوری 20 مهر 1396
تاریخ برگزاری 14-17 آذر 1396
برگزارکننده دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان