سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهان


درباره انجمن

 

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكيل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظوارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگبناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

از سال 1376 با تصویب هیئت مدیره انجمن مقرر گرديد به صورت ساليانه اين انجمن اقدام به برگزاري همايش‌هاي علمي تخصصي نمايد و طبق اين برنامه‌ريزي تاكنون یازده همايش بين‌المللي اين انجمن با حضور دانشمندان و محققان برجسته داخلي و خارجي به صورت سنواتي و به شرح زير برگزار شده است.

 

 

 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان