سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهان


درباره انجمن

 

انجمن اندودانتيست‌هاي ايران (Iranian Assocciation of Endodontists) يك تشكيل علمي و صنفي با هدف تأمين، حفظوارتقاء سلامت سطح سلامت آحاد جامعه در حيطه مرتبط با اين علم تشكيل گرديده و براي رسيدن به اين هدف، افزايش سطح اطلاعات و آگاهي‌ها، تغيير در نگرش و ارتقاء مهارتهاي علمي همكاران محترم دندانپزشك و اندودانتيست مطابق با آخرين دستاوردهاي علمي را سرلوحه فعاليت‌هاي خود قرار داده است. هيئت مؤسس اين انجمن شامل آقايان دكتر مهدي منصف، دكتر سيد احمد قاضي نوري، دكتر مير عبداله سلوتي، دكتر احمد صادقين، دكتر كاظم آشفته یزدی، دكتر عباسعلي خادمي، دكتر محمود صفايي، دكتر محمد ضرابيان، دكتر سيد بهروز موسوي و دكتر علي كنگرلو در تيرماه 1374 سنگبناي اين انجمن را پايه گذاري نمودند.

از سال 1376 با تصویب هیئت مدیره انجمن مقرر گرديد به صورت ساليانه اين انجمن اقدام به برگزاري همايش‌هاي علمي تخصصي نمايد و طبق اين برنامه‌ريزي تاكنون یازده همايش بين‌المللي اين انجمن با حضور دانشمندان و محققان برجسته داخلي و خارجي به صورت سنواتي و به شرح زير برگزار شده است.

 

 

همایش های انجمن

 

عنوان/سال 

 

 

محل برگزاری

 

دبیر همایش

 

باهمکاری دانشکده دندانپزشکی

 

اول/1377

 

 

تهران

مرکز همایشهای صداوسیما

 

دکتر احمد صادقین

 

تهران 

 

 

دوم/1378

 

 

مشهد

دانشکده دندانپزشکی

 

دکتر میر عبداله سلوتی

 

مشهد 

 

 

سوم/1379 

 

شیراز

مرکز همایشهای صداوسیما

 

دکتر اکبر خیاط

شیراز

 

چهارم/1380

 

اصفهان

مرکز همایشهای دانشگاه

 

دکتر حمید بحرینیان

اصفهان 

 

پنجم/1380

 

تهران

مرکز همایشهای رازی

 

دکتر سعید عسگری

شهید بهشتی 

 

ششم/1380

 

تهران

مرکز همایشهای رازی

 

دکتر حسن رزمی

تهران 

 

هفتم/1382

 

مشهد

هتل پردیسان

 

دکتر اکبر فلاح رستگار

مشهد 

 

هشتم/1383

 

شیراز

مرکز همایشهای صداوسیما

 

دکتر اکبر خیاط

شیراز 

 

نهم/1385

 

اصفهان

مرکز همایشهای دانشگاه

 

دکتر عباسعلی خادمی

 

اصفهان

 

دهم/1386

 

تهران

مرکز همایشهای امام خمینی

 

دکتر محمد اثنی عشری

شهید بهشتی 

 

یازدهم/1387

 

تهران

هتل المپیک

 

دکتر حسن رزمی

 

تهران

 

دوازدهم/1388

 

تهران

هتل المپیک

 

دکتر ناهید اخلاقی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران

 

سیزدهم/1389

 

مشهد

سالن همایشهای صداوسیما

 

دکتر جمیله قدوسی

 

مشهد

 

چهاردهم/1390

 

شیراز

سالنهای جهاد دانشگاهی

 

دکتر فریبرز معظمی

 

شیراز

 

پانزدهم/1391

 

همدان

دانشکده دندانپزشکی

 

دکتر شهریار شهریاری

 

همدان

 

شانزدهم/1393

 

اصفهان

مرکز همایشهای دانشگاه

 

دکتر مسعود ساعتچی

 

اصفهان

هفدهم/1395

 

تهران

هتل المپیک

 

دکتر کاظم آشفته  یزدی

 

تهران

 

                                                                                                       

 

 

سمپوزیوم های انجمن

 

 

 

عنوان/سال

 

 محل برگزاری

  

دبیر

  

 

با همکاری دانشکده علوم

 پزشکی

 

اولین

 

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علی کنگرلو

 

شهید بهشتی

 

دومین

 

 

مشهد

مرکز همایشهای ایثار

 

 

دکتر سید خسرو شمسیان

 

 

مشهد

 

 

 

 

 

 


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان