سومین سمپوزیوم بین المللی انجمن اندودانتیست های ایران و اولین همایش جامع انجمن اندودانتیست های ایران شعبه استان اصفهان


هتل های اصفهان

 
هتل عباسی اصفهان ,03132226010 -- پنج ستارهخیابان آمادگاه 
 
 هتل کوثر اصفهان ,03136240230 -- پنج ستاره بلوار ملت
 
 هتل آسمان اصفهان ,03132354141 -- چهار ستارهخيابان مطهری
 
هتل عالی قاپو اصفهان ,03132227929 -- چهار ستارهخيابان چهار باغ عباسي
 
هتل اسپادانا اصفهان ,03136671195 --  سه ستارهحدفاصل سی و سه پل و پل فردوسی
 
 هتل سفیر اصفهان , 03132222640 --  چهار ستارهخيابان امادگاه
 
هتل خواجو اصفهان ,03132748427 --چهار ستارهخیابان چهارباغ خواجو
 

هتل پارسیان سوئیت اصفهان ,03136674311 -- سه ستاره مقابل سی­ و­سه­ پل

هتل مدرس اصفهان ,03136250007 --   سه ستاره خیابان توحید  


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان