مهلت ارسال خلاصه مقاله
تا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


ثبت نام جهت شرکت در همایش
تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتکمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر طاهره چنگیزریاست عالی همایش 
دکتر عباسعالی خادمیرییس دانشکده دندانپزشکی 
دکتر منصور ریسمانچیانرییس مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی 
دکتر احمد مقاره عابددبیر علمی همایش 
دکتر سعید نصوحیاندبیر علمی همایش 
دکتر سید محمد رضویدبیر اجرایی همایش 
دکتر جابر یقینیدبیر اجرایی همایش 
دکتر هادی سلیمیمدیر اجرایی همایش 
دکتر بیژن موحدیان عطارمسئول کمیته علمی همایش 
دکتر رامین مشرفمسئول کمیته علمی همایش 
دکتر میلاد اعتمادیمسئول کمیته علمی پوستر 
دکتر نرگس نقشمسئول کمیته علمی پوستر 
دکتر روح ا... ناصریمسئول کمیته کارگاه  
دکتر مجید ابوالحسنیمسئول کمیته کارگاه ها 


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03137925586

نمابر

03137925586

ایمیل

dirc@dnt.mui.ac.ir

آدرس

اصفهان-خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده دندانپزشکی -مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان