مهلت ارسال خلاصه مقاله
تا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


ثبت نام جهت شرکت در همایش
تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتروش تدوین مقاله

راهنمای تنظیم خلاصه مقالات


در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:

خلاصه مقالات حداکثر 250 کلمه بوده و به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد.
مقاله فارسی با نرم افزار Microsoft Word 2007 در اندازه کاغذ A4 با فونت فارسی B nazanin و انگلیسی Time New Roman نگارش گردد و در سه صفحه به صورت زیر تنظیم گردد

صفحه اول( مشخصات):

شامل موارد زیر:

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،

نشانی پستی

نشانی پست الکترونیک

شماره تماس ارائه دهنده مقاله

سمت و رتبه دانشگاهی

وابستگی سازمانی

نحوه ارائه سخنرانی یا پوستر

کد ملی(مهم)

 

 صفحه دوم (خلاصه مقاله):

عنوان مقاله:
خلاصه مقاله تحقیقی شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه و اهداف

روش اجرا

نتایج یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

کلمات کلیدی: حداکثر پنج مورد

.
خلاصه مقاله گزارش مورد شامل موارد زیر می باشد:

عنوان

مقدمه

شرح مورد

نتیجه گیری

کلمات کلیدی

سخنرانی موضوعی یا اصلی:

بدون ساختار و حداکثر 250 کلمه ( تعداد پذیرش سخنرانی های موضوعی و اصلی محدود می باشد)

 

 

 صفحه سوم ( خلاصه انگلیسی)

Orginal Articles

Title

Introduction

Materials and Methods

Results

Conclusions

Key words

Case Reports

Title

Introduction

Case Report

Conclusions

Key words

Main Lecture

Without structure and up to 250 words

 فرم ارسال خلاصه مقاله

 

guidelinefor abstract.docx (662.67 kb)

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03137925586

نمابر

03137925586

ایمیل

dirc@dnt.mui.ac.ir

آدرس

اصفهان-خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشکده دندانپزشکی -مرکز تحقیقات ایمپلنت های دندانی

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان