استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


Wednesday, April 19, 2017

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Wednesday, April 19, 2017
Morning
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

Time

Title

Speaker

Opening Ceremony

8:00 – 8:10

Verses of Holy Quran, National Anthem

8:10 – 8:20

I.U.M.S. Chancellor’s Speech

Gholam Reza Asghari, Ph.D.

8:20 – 8:25

I.C.E.M.U. Scientific Secretary’s Speech

Ashraf Aminorroaya, M.D.

8:25 – 8:30

Appreciation Ceremony of 30th Anniversary of Endocrine Education Course in Iran by Prof. Fereidoun Azizi

Panel: Massoud Amini, M.D.; Bagher Larijani M.D.; Gholamhossein Ranjbar Omrani, M.D.; Reza Rajabian, M.D.; Fereidoun Azizi M.D.; Ali Mohammad Mellati, M.D.; Mohsen Janghorbani, Ph.D.; Javad Feiz, M.D.

Plenary Lectures

Time

Title

Speaker

8:30 – 9:00

Personalized Medicine: from Bench to Bedside

Bagher Larijani M.D.

9:00 – 9:30

Epidemiology of Thyroid Cancer in Iran

Massoud Amini, M.D.

9:30 – 9:45

Appreciation Ceremony for E.M.R.C Retired Faculties and Employees by Prof. Massoud Amini

9:45 – 10:15

   Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

Panel: Hossein Gharib, M.D.; Vahab Fatourechi, M.D.; Gholamhossein Amir Hakimi, M.D.;Massoud Amini, M.D.; Mahin Hashemipour, M.D.; Mehdi Salek, M.D.; Massoud Nazem, M.D.;Abbas Tabatabaei, M.D.

Plenary Lectures

10:15 – 11:00

New Concepts in Thyroid Cancer

Hossein Gharib, M.D.

11:00 – 11:30

Lessons I Learned from 210 Thyroid Cancer Patients I Saw in One Year (2015)

Vahab Fatourechi, M.D.

11:30 – 12:30

Thyroid Cancer Panel (Q & A)

Hossein Gharib, M.D.

Vahab Fatourechi, M.D.

Fereidoun Azizi M.D.

Massoud Amini, M.D.

Plenary Lecture

12:30 – 13:00

Indications, Contraindications and Efficacy of GH Therapy in Children and Adolescents

Mahin Hashemipour, M.D.

13:00 – 14:00

                             Prayer-Lunch

 


 

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Wednesday, April 19, 2017
Afternoon
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

Panel: Mohammad Pajouhi M.D.; Hossein Gharib, M.D.; Vahab Fatourechi, M.D.; Hamid Reza Zakeri, M.D.; Zohreh Mousavi, M.D.; Mohsen Kolahdouzan, M.D.; Ali Asghar Mirsaeid Ghazi, M.D

Plenary Lectures

Time

Title

Speaker

14:00 – 14:45

ATA Guideline in Thyroid Nodule Management

Zohreh Mousavi, M.D.

14:45 – 15:15

Gene Study in Diagnosis and Surveillance of Endocrine Tumors

Ali Asghar Mirsaeid Ghazi, M.D.

15:15 – 15:45

Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

Panel: Homeyra Rashidi, M.D.; Hassan Rezvanian, M.D. ; Shiva Borzouei, M.D.; Seyyed Mojtaba Mehrdad, M.D.; Azam Ghanei, M.D.; Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, M.D.; Nafiseh Esmaeil, Ph.D.

Plenary Lectures

15:45 – 16:30

Thyroid Emergencies

Hossein Gharib, M.D.

16:30 – 17:15

Beta Cell Preservation in the Treatment of Diabetes

Hassan Rezvanian, M.D.

17:15 – 17:45

Immunomodulatory Therapies for Type 1 Diabetes Mellitus

Nafiseh Esmaeil, Ph.D.

17:45 – 18:00

                   Q & A

 

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش

تماس با ما
تلفن ثابت

33377666

نمابر

33377666

ایمیل

icemu@mui.ac.ir

icemu4@gmail.com

آدرس

اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرّم، مرکز درمانی تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره(س) - مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، واحد همایش ها و روابط بین الملل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان