استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


Thursday, April 20, 2017

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Thursday, April 20, 2017
Morning
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

7:50 – 8:00

              Verses of Holy Quran

Panel: Wolfgang Saeger, M.D.; Hassan Rezvanian, M.D.; Fereidoun Azizi, M.D.; Gunter K Stalla, M.D.; Manouchehr Nakhjavani, M.D.; Reza Pourkhalili, M.D.; Ulrich Renner, Ph.D.

Plenary Lectures

Time

Title

Speaker

8:00 – 8:30

Updates on Thyroid Disorders during Pregnancy

Fereidoun Azizi, M.D.

8:30 – 9:15

Pathology of Pituitary Adenomas: Experiences from the German Pituitary Tumor Registry

Wolfgang Saeger, M.D.

9:15 – 9:45

Current Progress in Understanding  

Pituitary Tumor Pathogenesis

Ulrich Renner, Ph.D.

9:45 – 10:15

 Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

 

Plenary Lectures

Panel: Micheal Buchfelder, M.D.; Mareike Stieg, M.D.; Eduardo Arzt, Ph.D.; Mahmood Soveid, M.D.; Gholam Hossein Ranjbar Omrani, M.D.; Homayoun Tabesh, M.D.

10:15 – 10:45

Update of Diagnosis and Treatment of Acromegaly

Mareike Stieg, M.D.

10:45 – 11:15

What Is in An Image of Pituitary MRI?

Michael Buchfelder, M.D.

11:15 – 11:55

Diagnosis and Treatment of Cushing Disease: State of the Art

Gunter K Stalla, M.D.

11:55 – 12:30

Novel Drug Targets for the Treatment of Pituitary Tumors

Edurado Arzt, Ph.D.

12:30 – 13:00

Endocrine Dysfunction After Traumatic Brain Injury
  

Hamid Reza Bazrafshan, M.D.

13:00 – 14:00

                         Prayer-Lunch

 


 

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Thursday, April 20, 2017
Afternoon
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

Plenary Lectures

Panel: Hamid Reza Bazrafshan, M.D.; Micheal Buchfelder, M.D.; Saeed Abrishamkar, M.D.; Gunter K Stalla, M.D.; Reza Pourkhalili, M.D.; Homayoun Tabesh, M.D.; Wolfgang Saeger, M.D.; Ulrich Renner, Ph.D.; Massoud Amini, M.D.; Masih Saboori, M.D.; Hassan Rezvanian, M.D.

 

Time

 

Title

 

Speaker

14:00-14:30

Recent Advances in the Surgical Treatment of Pituitary Tumors

Michael Buchfelder, M.D.

14:30 – 15:30

Pituitary Surgery Panel (Q & A)

Panel Members

15:30 – 16:00

Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

 

Panel: Mansour Siavash, M.D.; Mojgan Sanjari, M.D.; Manouchehr Nakhjavani, M.D.; Mohammad Afkhami, M.D.; Hossein Moein Tavakkoli, M.D.; Elham Faghih Imani, M.D.; Bijan Iraj, M.D.

Plenary Lectures

16:00 – 16:30

Highlights of American Thyroid Association (ATA) 2016 Hyperthyroidism Guidelines

Vahab Fatourechi, M.D.

16:30 – 18:00

Hyperthyroidism Panel (Q & A)

Hossein Gharib, M.D.

Vahab Fatourechi, M.D.

Fereidoun Azizi, M.D.

Massoud Amini, M.D.

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش

تماس با ما
تلفن ثابت

33377666

نمابر

33377666

ایمیل

icemu@mui.ac.ir

icemu4@gmail.com

آدرس

اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرّم، مرکز درمانی تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره(س) - مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، واحد همایش ها و روابط بین الملل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان