استعلام مقاله
جهت استعلام از آخرین وضعیت مقاله خود، کد رهگیری مقاله را در کادر زیر وارد نمایید.


 


روزشمار
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


Friday, April 21, 2017

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Friday, April 21, 2017
Morning
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

7:50 – 8:00

 

                   Verses of Holy Quran

 

Panel: Zohreh Mousavi, M.D.; Hossein Gharib, M.D.; Vahab Fatourechi, M.D.; Gholam Hossein Ranjbar Omrani, M.D.; Amir Bahrami, M.D.; Mozhgan Karimifar, M.D.; Fatemeh Jafari, M.D.
Plenary Lectures

Time

Title

Speaker

8:00 – 8:45

Preoperative Management of Patients with Thyroid Disorders

Manouchehr Nakhjavani, M.D.

8:45 – 9:30

Management of Hyperthyroidism (Case)

Mojgan Sanjari, M.D.

Informative Session

9:30 – 10:00

Oral Anti-Diabetic Drugs in Elderly, Pregnancy, Kidney, Heart and Liver Diseases

Mohammad Saeid Behradmanesh, M.D.

10:00 – 10:30

   Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

Panel: Kobra Rouhi, M.D.; Mohammad Afkhami, M.D.; Mozhgan Kavyani, M.D.; Nader Taheri, M.D.; Ali Kachuei, M.D.; Rezvan Salehidoost M.D.; Ashraf Aminorroaya, M.D.
Plenary Lectures

10:30 – 11:00

Management of Patients with Hyperprolactinemia

Ali Kachuei, M.D.

11:00 – 11:30

Management of Patients with Adrenal Insufficiency

Mahmood Soveid, M.D.

11:30 – 12:00

Management of Hypothyroidism

Ashraf Aminorroaya, M.D.

12:00 – 12:30

                                 Q & A

12:30 – 13:00

         Sponsors Appreciation Ceremony

13:00 – 14:00

                       Prayer –Lunch

 


 

Isfahan 4th International & 6th National Congress of

Endocrine & Metabolism Updates

Scientific Program
Friday, April 21, 2017
Afternoon
Avicenna Hall, IUMS Scientific Convention Center

 

Panel: Amir Bahrami, M.D.; Amir Reza Goharian, M.D.; Noushin Khalili M.D.; Mohammad Pajouhi, M.D.; Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, M.D.; Majid Ramezani, M.D.; Mohammad Reza Mirzaei, M.D.

Plenary Lectures
Time
Title
Speaker

14:00-14:30

The Study of Changes in Clinical and Laboratory Features of Primary Hyperparathyroidism in Iranian Patients During Recent Decade

Amir Bahrami, M.D.

14:30 – 15:00

BMD Interpretation and Its Pitfalls: How to Follow the Patients Accordingly?

Mohammad Hossein Dabbaghmanesh, M.D.

15:00 – 15:30

Refreshment Break, Exhibition, Poster Presentations

15:30 – 17:30

Meet the Professor (Q&A)

Hossein Gharib, M.D.

Vahab Fatourechi, M.D.

Massoud Amini, M.D.

17:30 – 18:00

Closing Ceremony and Granting Awards for Selected Poster Presentations

 

 

 

ورود و ثبت نام
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش

تماس با ما
تلفن ثابت

33377666

نمابر

33377666

ایمیل

icemu@mui.ac.ir

icemu4@gmail.com

آدرس

اصفهان، میدان جمهوری اسلامی، خیابان خرّم، مرکز درمانی تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره(س) - مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، واحد همایش ها و روابط بین الملل

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان