روش تدوین مقاله

راهنمای تنظیم خلاصه مقالات


در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:

خلاصه مقالات حداکثر 250 کلمه بوده و به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد.
مقاله فارسی با نرم افزار Microsoft Word 2007 در اندازه کاغذ A4 با فونت فارسی B nazanin و انگلیسی Time New Roman نگارش گردد و در سه صفحه به صورت زیر تنظیم گردد

صفحه اول( مشخصات):

شامل موارد زیر:

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان،

نشانی پستی

نشانی پست الکترونیک

شماره تماس ارائه دهنده مقاله

سمت و رتبه دانشگاهی

وابستگی سازمانی

نحوه ارائه سخنرانی یا پوستر

کد ملی(مهم)

 

 صفحه دوم (خلاصه مقاله):

عنوان مقاله:
خلاصه مقاله تحقیقی شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه و اهداف

روش اجرا

نتایج یافته های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

کلمات کلیدی: حداکثر پنج مورد

.
خلاصه مقاله گزارش مورد شامل موارد زیر می باشد:

عنوان

مقدمه

شرح مورد

نتیجه گیری

کلمات کلیدی

سخنرانی موضوعی یا اصلی:

بدون ساختار و حداکثر 250 کلمه ( تعداد پذیرش سخنرانی های موضوعی و اصلی محدود می باشد)

 

 

 صفحه سوم ( خلاصه انگلیسی)

Orginal Articles

Title

Introduction

Materials and Methods

Results

Conclusions

Key words

Case Reports

Title

Introduction

Case Report

Conclusions

Key words

Main Lecture

Without structure and up to 250 wor

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03137927621

نمابر

03136699398

ایمیل

health1395@gmail.com

آدرس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان -دانشکده پرستاری و مامایی - گروه سلامت جامعه و سالمندی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان