زمان باقیمانده
تا روز برگزاری همایش : پایان یافت



تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافت



تا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته اجرایی همایش

کمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا

دبیر اجرایی همایش: مهندس فرشاد منعمیان

نام

نام خانوادگی

                          سمت

علیرضا

باقری

معاون امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

سعید

برنجیان

مدیر امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

سعید

رستمیان

کارشناس امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

دکترهادی

زمانی

کارشناس آموزش اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

محمد

سنونی

کارشناس امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

مسعود

قرقانی

کارشناس امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

امید

مالوردی

روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

دکتر فرهاد

مشاوری

معاون بیمه خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

رضا

منصوریان

کارسناس امور اداری اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

 




کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با دبیرخانه همایش
تلفن ثابت

 03137925157  دبیرخانه علمی

و دبیرخانه اجرایی03136674481

 

نمابر
ایمیل

hmerc@mng.mui.ac.ir

آدرس

نشانی دبیرخانه علمی :اصفهان دروازه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت 

نشانی دبیرخانه اجرایی: اصفهان،بلوارآئینه خانه، جنب اداره کل تعاون،بن بست ماه پلاک21،اداره کل بیمه سلامت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان