زمان باقیمانده
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته علمی همایش

کمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

دبیرعلمی همایش:دکتر محمدرضارضایتمند-دکترحسین بانک

نام

نام خانوادگی

سمت

دکتر مصطفی

امینی رارانی

عضومرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

دکتر حسین

بانک

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان

دکتر عبدالمهدی

بقائی

پژوهشگر،بورد تخصصی داخلی

دکتر مجتبی

بکتاشیان

کارشناس مسوول اسناد پزسکی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

دکتر علیرضا

جباری

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترمحمدرضا

رضایتمند

عضوهیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتراحمدرضا

رئیسی

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر نسرین

شعربافچی زاده

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر مسعود

فردوسی

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر عباس

فیض بخش

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

دکتر اصغر

کامران

کارشناس مسوول اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان

دکترسعید

کریمی

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر فرزانه

محمدی

عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترمریم

معینی

،عضوهیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با دبیرخانه همایش
تلفن ثابت

 03137925157  دبیرخانه علمی

و دبیرخانه اجرایی03136674481

 

نمابر
ایمیل

hmerc@mng.mui.ac.ir

آدرس

نشانی دبیرخانه علمی :اصفهان دروازه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت 

نشانی دبیرخانه اجرایی: اصفهان،بلوارآئینه خانه، جنب اداره کل تعاون،بن بست ماه پلاک21،اداره کل بیمه سلامت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان