زمان باقیمانده
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


این همایش دارای یک بخش اصلی ارایه مقالات علمی و دو بخش جنبی، پیشنهاد نوآوری و شرح تجربه  است. که در این سه بخش محور های اصلی همایش به شرح زیر تدوین شده است:

  •       راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت(مدیریت عرضه و تقاضا)
  •       خریدراهبردی خدمات سلامت در بخش بستری
  •       نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها
  •       سهیمه بندی خدمات سلامت:فرصت ها و چالش ها


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مقاله(سخنرانی-پوستر)
پیشنهاد و نوآوری
شرح تجربه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت(مدیریت عرضه و تقاضا)مقاله(سخنرانی-پوستر)
خریدراهبردی خدمات سلامت در بخش بستری مقاله(سخنرانی-پوستر)
نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها مقاله(سخنرانی-پوستر)
سهیمه بندی خدمات سلامت:فرصت ها و چالش هامقاله(سخنرانی-پوستر)
راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت(مدیریت عرضه و تقاضا)پیشنهاد و نوآوری
خریدراهبردی خدمات سلامت در بخش بستریپیشنهاد و نوآوری
نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها پیشنهاد و نوآوری
سهیمه بندی خدمات سلامت:فرصت ها و چالش هاپیشنهاد و نوآوری
راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت(مدیریت عرضه و تقاضا)شرح تجربه
خریدراهبردی خدمات سلامت در بخش بستریشرح تجربه
نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها شرح تجربه
سهیمه بندی خدمات سلامت:فرصت ها و چالش هاشرح تجربه
نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه هاشرح تجربه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با دبیرخانه همایش
تلفن ثابت

 03137925157  دبیرخانه علمی

و دبیرخانه اجرایی03136674481

 

نمابر
ایمیل

hmerc@mng.mui.ac.ir

آدرس

نشانی دبیرخانه علمی :اصفهان دروازه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت 

نشانی دبیرخانه اجرایی: اصفهان،بلوارآئینه خانه، جنب اداره کل تعاون،بن بست ماه پلاک21،اداره کل بیمه سلامت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان