زمان باقیمانده
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


درباره همایش

با توجه به لزوم توجه به مدیریت منابع در بخش سلامت بخصوص در رابطه با منابع مالی و به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی هزینه های این بخش و لزوم توجه به مدیریت منابع و مصارف همایش یکروزه  منطقه ای به منظور هم اندیشی صاحبنظران،مدیران و کارشناسان بیمه سلامت و اعضای هیات علمی دانشگاه  طراحی شد تا با گردآوری تجربیات و ایده های خبرگان و انجام پژوهش های میدانی در عرصه های خدمت زمینه ارایه راهکارهای علمی  برای شرکت در همایش کشوری آینده فراهم شود.

 

این همایش دارای یک بخش اصلی ارایه مقالات علمی و دو بخش جنبی، پیشنهاد نوآوری و شرح تجربه  است. که در این سه بخش محور های اصلی همایش به شرح زیر تدوین شده است:

نام بخش

نوع بخش

مقاللات علمی

اصلی

پیشنهاد و نوآوری

جنبی

شرح تجربه

جنبی

 

 محورهای هربخش

  •       راهکارهای مدیریت هزینه مراقبت سلامت(مدیریت عرضه و تقاضا)

  •       خریدراهبردی خدمات سلامت در بخش بستری

  •       نقش نظام های مدیریت اطلاعات سلامت در کنترل هزینه ها

  •       سهیمه بندی خدمات سلامت:فرصت ها و چالش ها 

 

 

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تماس با دبیرخانه همایش
تلفن ثابت

 03137925157  دبیرخانه علمی

و دبیرخانه اجرایی03136674481

 

نمابر
ایمیل

hmerc@mng.mui.ac.ir

آدرس

نشانی دبیرخانه علمی :اصفهان دروازه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، مرکزتحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت 

نشانی دبیرخانه اجرایی: اصفهان،بلوارآئینه خانه، جنب اداره کل تعاون،بن بست ماه پلاک21،اداره کل بیمه سلامت

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان