محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
نروایمونولوژی
انسفالوپاتی
فلج شل
صرع
اختلال رشد وتکامل عصبی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
انسفالیت اتوایمیوننروایمونولوژی
درمان دارویی تشنجصرع
تشنج پایدارصرع
درمان جراحی صرعصرع
میکروسفالی و ماکروسفالیاختلال رشد وتکامل عصبی
کرانیو سینوستوزیساختلال رشد وتکامل عصبی
ام اسنروایمونولوژی
گیلن بارهفلج شل
میلیت عرضیفلج شل


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان