برنامه های همایش

برنامه تفضیلی همایش

 روز اول چهارشنبه سوم آذر ماه  1395

ساعت

عنوان سخنراني

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

8:00-8:10

تلاوت قران مجید

افتتاحیه

 

 

 8:10-8:40

خیرمقدم وخوشامد گویی

 دکتر محمدرضا صبری  

 رییس دانشکده ومدیر گروه کودکان  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خیرمقدم وخوشامد گویی

 دکتر جواد فیض

فوق نخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اخلاق پزشکی ,طب  گوارش اطفال

 دکتر غلامرضا خاتمی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه علوم تهران ورییس انجمن کودکان ایران ورییس انجمن گوارش وکبد کودکان ایران

پانل سوء تغذیه

هیات ريیسه:  دکتر غلامرضا خاتمی , دکترعلی اکبر سیاری , دکترجواد فیض,  دکتر بهزاد شمس 

 

  8:40 – 8: 55

  اپیدمیولوژی ووضعیت اختلال رشد درمناطق مختلف  جهان وایران

  دکتر علی اکبرسیاری

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع.پ شهید بهشتی

8:55 – 9:10

رشد نرمال، ارزیابی رشد،منحنی های رشد و اهمیت آنها

 دکتر بهزاد شمس

متخصص کودکان دانشگاه ع پ اصفهان

 9:10-9-25

  تعریف ,اتیولوژی وارزیابی اختلال رشد در بچه های کمتر از دو سال

 دکترپژمان روحانی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شهید بهشتی

9:25-9:40

تعریف ,اتیولوژی وارزیابی اختلال رشد در بچه های بالای  دو سال

 دکتر ماندانا رفیعی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تبریز

9:40- 9:55

ارزیابی weight loss در بچه های کوچکتر وبزرگتر از شش ماه

 دکترمجتبی هاشمی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ اراک

9:55-10:10

 ریکتز در کودکان و تاثیر بیماری های گوارشی در متابولیزم استخوان

 دکتر شاه صنم غیبی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ارومیه

10:10-10:25

تاثیر LCPUFAبر حدت بینایی وتکامل مغز

 دکتر پیمان نصری

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع.پ اصفهان

 10:25-10:40   

  management سرپایی سو تغذیه

  دکتر کتایون خاتمی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شهید بهشتی

10:40-10:55

 management بیمارستانی سوتغذیه

 دکتر بهشته اولنگ

متخصص تغذیه -دانشگاه ع پ شهید بهشتی

10:55-11:10

تعریف ,اتیولوژی وارزیابی اختلالات خوردن(eating disorders) در کودکان

 دکتر الهام طلاچیان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ایران

11:10-11:25

 management اختلالات خوردن در کودکان

 دکتر مهناز صادقیان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ایران

11:25-11:40

شروع واصول غذای کمکی   در دوره شیر خوارگی

 دکترپروین عباسلو

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ کرمان

11:40-11:55

تجویز ویتامین و میکرونوتریينتها درشیرخواران و کودکان سالم و شیرخواران و کودکان مبتلا به سوتغذیه 

دکتر عزیزاله یوسفی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ایران

 11:55 -12:30

 

 

 

استراحت و پذیرایی

 پانل چاقی:

 هیات ريیسه:  دکتر مهین هاشمی پور, دکتررویا کلیشادی , دکتر مهدی سالک , دکترمحمدحسن مودب و دکتر حسین صانعیان

12:20-12:35

تعریف, اپیدمیولوزی و اتیولوژی

 

 

 دکتر محمد حسن مودب  

فوق تخصص غددکودکان- دانشگاه ع پ اصفهان کودکان

12:35-12:55

 ارزیابی بالینی کودک و نوجوان چاق

 دکتر مهین هاشمی پور

فوق تخصص غددکودکان- دانشگاه ع پ اصفهان کودکان

12:55-13:10

   چاقی در کودکان ونوجوانان،  

عوارض و comorbidity

 د کتر مهدی سالک

متخصص کودکان دانشگاه ع پ اصفهان

13:10- 13:20

اپیدمیولوژی و اتیولوژی کبد چرب کودکان

 دکتر کرمعلی کثیری

فوق تخصص وارش کودکان . دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

13: 20-13:35

کبد چرب کودکان تشخیص ئ درمان  

 دکتر حسین صانعیان

فوق تخصص گوارش کودکان- دانشگاه ع پ اصفهان کودکان

13:35-13:50

 چاقی کودکانmanagement

 

  دکتررویا کلیشادی

متخصص کودکان- دانشگاه ع پ اصفهان

13:50-14:10

رژیم درمانی چاقی  

 دکتر مطهر  حیدری  

متخصص تغذیه - دانشگاه ع پ اصفهان کودکان

14:10-14:30

پرسش و پاسخ

 

 

14:30-15:30

نماز وناهار

15:30-16:30

پانل یبوست:

 دکتر غلامرضا خاتمی-  دکتر علی اکبر سیاری- آ  دکتر کتایون خاتمی -    دکترمهناز صادقیان-  دکتر حسین صانعیان –دکتر محمد هادی رفیعی

روز دوم  پنچ شنبه چهارم آذر ماه 1395

پانل ریفلاکس معده به مری:

هیات ريیسه: آقای دکتر حقیقت,آقای دکتر صبری,آقای دکتر کیانی فر,آقای دکتر ایرانی خواه, آقای دکتر رفیعی و دکتر فاطمه فاموری

8:00-8:15

اپروچ به شیرخوار یا بچه با تهوع و استفراغ

خاتم دکترفاطمه   فاموری

فوق تخصص گوارش کودکان. دانشگاه ع پ اصفهان

8:15-8:30

  اپیدمیولوژی و اتیولوژی ریفلاکس

دکتر سید علی جعفری

فوق تخصص گوارش کودکان. دانشگاه ع پ مشهد

8:30-8:45

علائم بالینی وعوارض ریفلاکس  در شیرخواران پره ترم و ترم  ,کودکان و نوجوانان

 دکتر حمیدرضا کیانی فر

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ مشهد

8:45-9:00

اپروچ به یک کودک با دردقفسه سینه

 دکتر محمد رضا صبری

فوق تخصص قلب و عروق کودکان.دانشگاه ع پ اصفهان

9:00-9:15

ریفلاکس  , سرفه مزمن و مشکلات ریوی

 دکتر مهران حکیم زاده

فوق تخصص گوارش کودکان.دانشگاه ع پ  اهواز

9:15-9:30

تشخیص ریفلاکس

 دکتر ابوالفضل ایرانی خواه  

فوق تخصص گوارش کودکان.دانشگاه ع پ قم

9:30-9:45

درمان   ریفلاکس  شیرخواران پره ترم وترم

  دکتر ناصر هنر

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شیراز

9:45-10:00

درمان ریفلاکس کودکان و نوجوانان

 دکتر توران شهرکی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ زاهدان

10:00-10:25

اپروج به ریفلاکس مقاوم به درمان

 دکتر محمود حقیقت

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شیراز

10:25-10:40

درمان های جراحی آنتی ریفلاکس

 د کتر محمد هادی رفیعی

فوق تخصص جراحی اطفال دانشگاه ع پ اصفهان

10:40-10:50  

پرسش و پاسخ

 

 

10:50-11:10

 

استراحت وپذیرایی

 

 

روز دوم  پنچ شنبه چهارم آذر ماه 1395

پانل آلرژی غذایی و بیماریهای ائوزینوفیلیک

 هیات ريیسه: آقای دکتر ایمان زاده ,آقای دکتر موحدی,آقای دکتر تقوی , دکترعلی مددی, آقای دکتر بمانیان, آقای دکترسبحانی, دکتر فریبرز زندیه, دکتر طوبی مومن

11:10-11:20

 تاریخچه , اپیدمیولوژی وپاتوژنز

 دکترفریبرز زندیه

فوق تخصص ایمیونولوژِی و آلرژی دانشگاه ع پ   تهران

11:20-11:30

گرفتن شرح حال ومعاینه فیزیکی در بیمار مشکوک به آلرژی غذایی

دکتر بهزاد شاکریان

فوق تخصص ایمیونولوژِی و آلرژی دانشگاه ع پ  اصفهان

11:30-11:40

مرور کلی بر تظاهرات بالینی آلرژی غذایی(تظاهرات گوارشی)

دکتر محمد سبحانی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ گلستان

11:40-11:50

 تظاهرات تنفسی وپوستی آلرژی غذایی

آقای دکترنقی دارا

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شهید بهشتی

11:50-12:00

 تظاهرات بالینی و تشخیص سندرم آلرژی دهانی (OAS)

 د کتر طوبی مومن

فوق تخصص     ایمیونولوژی و آلرژی دانشگاه ع پ  اصفهان

12:00-12:10

تشخیص آلرژی غذایی

دکترمحمدحسن بمانیان

فوق تخصص ایمیونولوژِی و آلرژی دانشگاه ع پ   ایران

12:10-12:20

درمان و management

 دکتر محمد علی زمانی

 فوق تخصص   ایمیونولوژی و آلرژی دانشگاه ع پ     شهرکرد

12:20-12:30

شیرخشک های رژیمی

 دکتر حسین علیمددی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تهران

12:30-12:40

درمانها و فرآورده های موضعی کاربردی مفید در بیماریهای آلرژیک و آتوپیک

دکتررامین قاسمی

 فوق تخصص  ایمیونولوژی و آلرژی دانشگاه ع پ  اصفهان

12:40-12:50

 پروگنوزو مونیتورینگ آلرژی غذایی

دکتر سیمین پرتویی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ مشهد

12:50-13:00

بیولوژی ائوزینوفیل وعلل ائوزینوفیلی

 دکتر داود مطهری زاده

فوق تخصص گوارش کودکان. دانشگاه ع پ کاشان

13:00-13:10

اپیدمیولوژی ,ژنتیک وایمونوپاتوژنز ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

 دکتر مهران اسماعیلی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

13:10-13:20

تستهای آلرژیک در ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

 دکتر  فرهاد قهرمانی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ مشهد

13:20-13:30

 تظاهرات بالینی و تشخیص ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

 دکتر عباس تقوی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه علوم پزشکی یزد

13:30-13:40

درمان غذایی و دارویی ازوفاژیت ائوزینوفیلیک

 دکتر بهار الله وردی

فوق تخصص گوارش کودکان.دانشگاه ع پ تهران

13:40-13:50

گاستروآنتریت ائوزینوفیلیک

 دکتر فرید ایمان زاده

فوق تخصص گوارش کودکان.دانشگاه ع پ شهید بهشتی

13:50-14:00

کولیت ائوزینوفیلیک

 دکتر زهرا کاوه منش

فوق تخصص گوارش کودکان.دانشگاه ع پ بقیه اله

14:00-14:30

پرسش و پاسخ

 

14:30-15: 15

 

نماز وناهار

15: 15- 15:45

تجلیل از پیشکسوتان

 15: 45-16:30

 

 

 

پانل هلیکوباکتر پیلوری و درمان:

 

دکترمهری نجفی- دکتر محمود حقیقت - دکتر فاطمه فرهمند-  دکتر ناصر هنر-  دکتر حمیدرضا کیانی فر- دکتر فاطمه فاموری-  دکتر سیمین پرتوی

 

روز سوم پنجم آذر ماه 1395

 

پانل بیماری سلیاک:

 هیات رییسه:دکتر محمدرضا اسماعیلی ,دکتر محمد حسن امامی,دکتر وجیهه مدرسی,دکتر حسین صانعیان

8:00-8:10

اپیدمیولوژی و اتیولوژی

 دکترمجید افلاطونیان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ یزد

8:10-8:20

علائم بالینی

 دکتروجیهه مدرسی

  فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ یزد

8:20-8:30

تشخیص و چالشهای تشخیصی بیماری سلیاک  کودکان

 د کتر حسین صانعیان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ اصفهان

8:30-8:45

درمان –داروهای ممنوعه

 د کتر محمدرضا اسماعیلی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ بابل

8:45-9:00

پیگیری بیماران  وجنبه های مخصوص بالغین

 دکترمحمد حسن امامی

فوق تخصص گوارش بزرگسالان دانشگاه ع پ اصفهان

9:00-9:10

پرسش و پاسخ

پانل درد شکم:

هیات رییسه:دکتر غلامرضا خاتمی ,دکتر احمد خداداد,دکتر حامد شفق,دکتر حسن کرمی,

9:10-9:20

 تظاهرات بالینی و تشخیص کولیک شیرخواران  وتشخیص افتراقی ها

 دکترحامد شفق

 فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ازاد اسلامی تهران

9:20-9:30

management وپیش آگهی کولیک شیرخواران

  دکتر شهره ملک نژاد

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ گیلان

 9:30-9:40

 علل درد حاد شکمی کودکان 

 دکتر حسن کرمی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ساری

 9:40-9:50

ارزیابی اورژانسی درد حاد شکمی کودکان

 دکتر نوشین سجادی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ اهواز

 9:50-10:05

اپروچ به کودک با یک اختلال گوارشی فانکشنال  (ROM4)

  دکترمژگان صباغیان

 فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ  البرز

10:05-10:20

اپروچ به درد مزمن شکمی کودکان

 دکتر آرمن  ملکیان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تهران

10:20-10:35

  management درد مزمن شکمی کودکان

دکتر غلامرضا خاتمی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تهران 

  10:35-10:40

پرسش و پاسخ

10:40-11:00

استراحت وپذیرایی

پانل کلستاز:

هیات رییسه:  دکترمهری نجفی ,  دکتر پدرام عطایی,  دکتر فرزانه معتمد,  دکتر نخعی,  دکتر محسن دهقانی

11:00-11:15

اپروچ به کلستاز نوزادی

 دکترمهری نجفی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تهران"

11:15-11:30

علل کلستاز

 دکتر پدرام عطایی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه کردستان

11:30-11:45

کیست کلدوک

 دکتر شهربانو نخعی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ ایران

  11:45-12:00

چالشهای تشخیصی کلستاز

 دکتر فرزانه معتمد

 فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ   تهران

12:00-12:15

تغذیه در کلستازنوزادی

 دکترمنیژه خلیلی

 فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ زاهدان

12:15-12:30

چالشهای درمانی وپیوند کبد

دکتر محسن دهقانی

 فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ  شیراز

12:30-12:40

پرسش وپاسخ

پانل بیماری ویلسون:

هیات رییسه :  دکتر فاطمه فرهمند -  دکتر هادی ایمانیه-  دکتر غلامحسین فلاحی-  دکتر صدیقه رنجبر-  دکترزحمتکشان-  دکترکامبیز افتخاری

 

12:40-12:50

 اپیدمیولوژی اتیولوژی

 

 دکترکامبیز افتخاری

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ تهران

 

12:50-13:00

علائم بالینی

 دکتر صدیقه رنجبر

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ کرمان "

 

13:00-13:10

اقدامات تشخیصی

 دکترمژگان زحمتکشان

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ شیراز

 

13:10-13:20

درمان

  دکتر غلامحسین فلاحی

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ  تهران

 

13:20-13:40

چالش های درمانی و عوارض درمان

 دکتر فاطمه فرهمند

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ  تهران

 

13:40-13:55

پیگری

 دکتر  محمد هادی ایمانیه

فوق تخصص گوارش کودکان دانشگاه ع پ  شیراز

 

13:55-14:00

پرسش و پاسخ

 

14:00-15:00

نماز وناهار

 

15:00 – 16:00

پانل پیوند کبد:

دکترمحمدهادی ایمانیه- دکتر فرزانه معتمد - دکترمحسن دهقانی-   دکترمژگان زحمتکشان-  دکتر ناصر هنر-  دکترصدیقه رنجبر امینی

 

 

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03133866266

داخلی 4515

تلفن جذب اسپانسر: 09133888860 خانم کیانی

 

نمابر

03133868286

ایمیل

fat.famoori@gmail.com

آدرس

دبیرخانه همایش: اصفهان- میدان جمهوری اسلامی- انتهای خیابان امام خمینی (ره)- بیمارستان کودکان امام حسین (ع)- طبقه همکف

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان