سیزدهمین کنگره بین المللی جراحی های کم تهاجمی ایران و هفدهمین کنگره بین المللی MMESA
1:General Surgery

 • Hepatobiliary and pancreas
 • Hernia
 • Colorectal and Bariatric
 • Metabolic Surgery
 • Emergency and Trauma
 • Upper GI Surgery
 • Pediatric Surgery
 • Thoracic Surgery
 • Anesthesia In MIS
 • Minilaparoscopy
 • Endovascular

 

2: Urology

 • MIS in Urology

 

3: Gynecologic Surgery

 • MIS in Gynecology

 

4: Nursing

 • Nursing care
 • Midwifery care
 • Surgical technologist

 

5: Orthopedic Surgery

 • MIS in Orthopedy

 

6: Maxilofacial and Neurosurgery

 • MIS in Neurosurgery
 • Pelastic Surgery
 • MIS in ENT


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
General Surgery
Urology
Gynecologic Surgery
Nursing
Orthopedic Surgery
Maxilofacial and Neurosurgery

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
Hepatobiloary and PancreasGeneral Surgery
HerniaGeneral Surgery
Colorectal and BariatricGeneral Surgery
Metabolic SurgeryGeneral Surgery
Emergency and TraumaGeneral Surgery
Upper Gl SurgeryGeneral Surgery
Pediatric SurgeryGeneral Surgery
Thoracic SurgeryGeneral Surgery
Anesthesia in MISGeneral Surgery
MinilaparoscopyGeneral Surgery
EndovascularGeneral Surgery
MIS in UrologyUrology
MIS in GynecologyGynecologic Surgery
Nursing CareNursing
Midwifery CareNursing
Surgical TechnologistNursing
MIS in OrthopedyOrthopedic Surgery
MIS in NeurosurgeryMaxilofacial and Neurosurgery
Pelastic SurgeryMaxilofacial and Neurosurgery
MIS in ENTMaxilofacial and Neurosurgery


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

03136685555

03136202020

داخلی:2661

نمابر

03136202088

ایمیل

imiso@mui.ac.ir

آدرس

اصفهان-خیابان صفه-بیمارستان الزهرا-مجموعه مراکز تحقیقاتی الزهرا-حد فاصل بیمارستان الزهرا و مجموعه ورزشی شهید موحدی-دبیرخانه کنفرانس

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان