• روش های نوین تشخیصی در سرطان های ریوی
  • اقدامات مداخله ای در سرطان های ریوی
  • جایگاه پت اسکن در سرطان های ریه
  • روش های برخورد با متاستازهای ریوی
  • ایمنی درمانی (Immunotherapy)و درمان هدفمند (Targeted Therapy) در سرطان های ریه
  • حمایت جامع دوره پایان حیات در بیماران مبتلا به سرطان های ریه
  • روش های برخورد با افیوژن بدخیم پرده جنب


محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
سرطان های ریه

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
روش های نوین تشخیص در سرطان های ریوی سرطان های ریه
اقدامات مداخله ای در سرطان های ریویسرطان های ریه
جایگاه PET Scan در سرطان های ریه سرطان های ریه
روش های برخورد با متاستازهای ریویسرطان های ریه
ایمنی درمانی و درمان هدفمند در سرطان های ریهسرطان های ریه
روش های برخورد با افیوژن بدخیم پرده جنبسرطان های ریه
حمایت جامع دوره پایان حیات در بیماران مبتلا به سرطان های ریهسرطان های ریه


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


Contact
تلفن ثابت

09133888860

نمابر
ایمیل

int.clcip@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان استانداری- مرکز آموزشی درمانی خورشید- دفتر بخش بیماریهای ریه

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان