همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


www.iranOAC.com

سایت اصلی همایش استئوآرتریت از تحقیق تا بالین 

 

 
Captcha


 
تماس با همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین(دفتر دبیرخانه همایش)
تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

تلفن همراه

09035956534

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی

تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان