همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین




روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافت



تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافت



تا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


گالری تصاویر

تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی





سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان