همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته علمی

همکارانی که تا به امروز افتخار میزبانی آنها را در همایش داریم:

 
خانم دکتر رویا روانبد
عضو هیات علمی گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس .
عنوان سخنرانی ایشان : تزریق داخل مفصلی سلول های بنیادی.
 
جناب آقای دکتر رضا خدیوی
دانشیار پزشکی اجتماعی معاون بهداشت استان .
عنوان سخنرانی ایشان به زودی اعلام خواهد شد.
 
سرکار خانم دکتر گیتی ترکمان
استاد فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس .
عنوان سخنرانی: تغییرات لوبریکاسیون (روانسازی) مفصلی در استئوآرتریت و درمانهای بالینی موثر بر آن می باشد.
 
سرکار خانم دکتر صدیقه کهریزی
دانشیار فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس .
Managing Osteoarthritis at work from ergonomic view
 
دکتر اسماعیل ابراهیمی تکامجانی
استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر بورد فیزیوتراپی و اعضای مصنوعی ایران .
عنوان سخنرانی ایشان به زودی اعلام خواهد شد.
 
دکتر مهران رادی
عنوان سخنرانی : درمان جراحی و غیر جراحی استئوارتریت زانو می باشد.
 
خانم دکتر ندا مصطفائی
عنوان سخنرانی : مروری بر مقایسه پیامدهای مهم بررسی شده در دو روش درمان فیزوتراپی و آرتروپلاستی زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو.
 
جناب آقای دکتر ابراهیم صادقی دمنه
دانشیار ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان .
عنوان سخنرانی ایشان به زودی اعلام خواهد شد.

 

تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان