همایش سراسری استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین
روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


راهنماي نویسندگان در تهيه و ارسال مقالات

 

با سپاس از مشارکت علمی حضرتعالی در کنگره کشوری استئوآرتریت از تحقیق تا بالین خواهشمند است در تنظیم خلاصه مقاله خود نکات زیر را در نظر داشته باشید.

خودداری از ارسال چکیده مقالاتی که بیش از 6 ماه از انتشار اصل مقاله می گذرد یا قبلا در همایش علمی دیگری در داخل یا خارج از کشور ایران به صورت شفاهی یا پوستر ارائه شده اند

رعایت حقوق شخصی بیماران: عدم فاش نمودن اطلاعات شخصی و تصویر شرکت کنندگان بدون اخذ رضایتنامه کتبی از آنها (یا وکیل یا قیم قانونی ایشان) و همچنین پوشاندن چهره یا چشمان افراد در تصاویر به منظور جلوگیری از شناسایی شدن ایشان

هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته ها براساس قوانین کمیته اخلاق در انتشارات (COPE)، دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران. مطالعاتی که بر روی نمونه های انسانی یا حیوانی انجام شده اند باید با معاهده هلسینکی ( http: //www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html) همخوانی داشته باشند

تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در درمان، مقالات مداخله ای تنها در صورتی قابلیت بررسی و چاپ در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که نویسنده مسئول آنها متخصص یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی اقدام درمانی نداشته باشد.

تنظیم چکیده براساس محورهای اصلی و با ذکر محور اصلی و فرعی مربوطه در ساختار چکیده به شرح نمونه

صفحه عنوان (Title Page): این صفحه باید جدا از متن اصلی تنظیم شود و شامل عنوان كامل دستنوشته، مشخصات کامل نویسندگان (نام و نام خانوادگي همه نويسندگان همراه با مشخصات دقيق علمي، سمت دانشگاهی، آدرس پستی كامل، شماره تلفن محل کار، فاكس و Email کاری به فارسي و لاتيننویسنده مسئول مکاتبات (با کشیدن خط زیر نام وی) باشد. فرد ارائه دهنده نویسنده اول می باشد.

نوع چکیده شامل مطالعات پژوهش اصيل (Original Article)، مرور نظام مند (Systematic Review Articles)، موارد جالب بيماري (Single Case Study): مقالات کارآزمایی بالینی (Randomized Clinical Trial) و مرور نظام مند ( Systematic Review) در اولویت پذیرش هستند.

چکیده ساختاردار فارسی یا انگلیسی (Structured Abstract): هر چکیده شامل 500 کلمه با حداکثر 2 جدول یا 2 نمودار تنظیم شود و به 5 منبع اصلی و جدید مورد استفاده در بخش بحث ارجاع داده شود.

اجزای چکیده: عنوان (Title)، مقدمه (Introduction): ضرورت، نوآوری و هدف از انجام مطالعه، مواد و روش ها (Materials and Methods): نحوه نمونه گیری، جمع آوری و تحلیل داده ها، یافته ها (Results): نتایج تحقیق با ذکر مقدار Pvalue ها به شکل صحیح، بحث و نتیجه گیری (Discussion & Conclusion): تأکید بر جنبه ها و دست آورد های مهم مطالعه، كليدواژه ها (Keywords): 3ـ5 کلمه یا عبارت کوتاه. بهتر است کلیدواژه های انگلیسی براساس Medical Subject Headings: MeSH تنظیم شوند (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) و کلیدواژه های فارسی ترجمه MeSh Terms باشند.

دستنوشته ها بايد روی كاغذ A4 به فاصله 5/3 سانتي‌متر از بالا و پائین و 2 سانتی متر از طرفین كاغذ تنظیم شوند. Character Scale روی 100 درصد وCharacter Space نرمال باشد. فاصله سطر Single، قلم 12 بی‌میترا (قلم 10 فونتTimes New Roman برای اصطلاحات انگلیسی)، به صورت يك ستونه با استفـاده از نرم‌افزارOffice 2007 (فایل مربوطه با پسوند .dox ذخیره و ارسال شود پسوند های .doc و .rtf قابل قبول نمی باشد) تنظیم شوند. در ابتدای پاراگراف ها جلو رفتگی قرار داده نشود. هر صفحه باید در وسط پایین صفحه شماره‌گذاری فارسی شود.

از ترجمه لفظ به لفظ اصطلاحات خودداری نمایید. اصطلاحات کاملاً رایج را به صورت فارسی بنویسید مثلاً تیبیا، فرکانس و... اصطلاحاتی که معادل فارسی خوبی برایشان ندارید به همان شکل انگلیسی در متن قرار دهید.

در صورت نیاز به استفاده از مخفف اصطلاحات، در اولین بار استفاده از آن، اصطلاح کامل را آورده و مخفف آن را در پرانتز بیاورید.

ارسال چکیده مقاله "فقط" از طریق وب سایت کنگره قابل انجام است.

نکته مهم: در صورت پذیرش مقاله به عنوان سخنرانی، تغییر سخنران مقاله در "روزهای برگزاری کنگره" وجود نداشته
و در صورت عدم حضور سخنران در زمان مقرر و عدم هماهنگی قبل از برگزاری گنگره، سخنرانی اجرا نگردیده و "گواهی سخنرانی یا ارائه پوستر" صادر نخواهد شد.

 

دکتر زهرا سادات رضائیان

دبیر علمی کنگره استئوآرتریت: از تحقیق تا بالین

تلفن ثابت

031-37925235

09035956534

نمابر

031-36691663

ایمیل

iriranOAC@gmail.com

آدرس

اصفهان- خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده علوم توانبخشی

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان