در سال 330 هجری قمری زمانی که ماه در صورت فلکی قوس قرار داشت شهر اصفهان از اندازه قبلی خود به حدود 21 هزار گام گسترش پیدا کرد از آن تاریخ به بعد تصویر صورت فلکی قوس یا انسان اسب طالع نجومی و نشان شهر اصفهان شد دردوران صفویه این نشان وعلامت تاریخی بر بالای سردر قیصریه بازار اصفهان در میدان نقش جهان به صورت متقارن بر کاشی کاری معرق نقش بست و تصویر سوار کار کمان بدست بعنوان نشان تاریخی شهر اصفهان برای دوره های بعد به یاد گار باقی ماند.

در طراحی پوستر تلاش شد از تزیینات اسلیمی مسجد شیخ لطف الله و نماد شهر اصفهان استفاده گردد تا بر محوریت این کلانشهر در پویش ملی مقابله با استئوآرتریت صحه گذارد.