روزشمار کنگره
تا روز برگزاری همایش : پایان یافت



تا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافت



تا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


درباره همایش

این گردهمایی بین المللی با موضوع تغذیه ورزشی که یکی از مهم ترین موضوعات تاثیر گذار بر عملکرد ورزشی و همچنین در حفظ سلامت وپیشگیری از بیماریهای مزمن می باشد برگزار خواهد شد. موضوعات اصلی شامل جدیدترین مباحث علمی در زمینه نقش تغذیه صحیح در عملکرد ورزشی، مکمل های ورزشی و ارگوژنیک، آب و الکترولیتها و مدیریت وزن ورزشکار در ورزشهایی که دسته بندی وزنی دارند که توسط سخنرانان مدعوع خارجی و داخلی، ارائه و نتایج آخرین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی توسط پژوهشگران داخلی و خارجی و پانلهای پرسش و پاسخ و سمپوزیومها جهت ایجاد محیطی برای  تبادل نظر و ارتقاء سطح عملکرد پزشکان، کارشناسان تغدیه و تربیت بدنی در ارائه رژیم های غذایی صحیح برای ورزشکاران، معرفی جدیدترین ابزار و وسایل ارزیابی وضعیت تغذیه ورزشکاران در این رشته، معرفی و برگزاری کارگاههای عملی و کاربردی در زمینه تعذیه ورزشی در اردوهای ورزشی، ورزشهای قدرتی، استقامتی و همچنین اهداء جوایز  پوسترهای برتر در سه روز برگزاری می باشد .

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله

23 آذر 1395

پژوهشگران محترم لطفاً قبل از اقدام به ثبت نام نکات زیر را مرور فرمایید تا هنگام ثبت مقاله و ارسال فایل ها دچار مشکل نشوید:

 


راهنمای ارسال خلاصه مقالات به اولین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

طبق مصوبه دبیرخانه اولین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران، جهت ارائه مقاله، ثبت نام و ارسال چکیده مقاله تنها از طریق وب سایت کنگره و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی صورت می پذیرد و مواردی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. 
خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد. 
خلاصه مقالات ارسالی می‌بایست به صورت خلاصه طولانی ساختارمند (Informative Extended Abstract) ارسال گردد.
در نوشتن خلاصه مقالات موارد زیر را رعایت فرمائید:
• تنها چکیده مقاله ارسال گردد و از فرستادن مقاله کامل (Full text)خودداری شود.
• مقالات برگزیده بر اساس کیفیت خلاصه مقاله ، تحقیق انجام شده و نو بودن ایده مطابق چک لیست داوری انتخاب می شوند.
• هرگونه تصمیم گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله (پوستر یا سخنرانی) بر عهده کمیته علمی کنگره است.
• در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل در ارسال مقالات از طریق ایمیل کنگرهinfo@snc2017.irمكاتبه شود. به ايميل شما ظرف 24 ساعت پاسخ داده خواهد شد.
• در هنگام ارسال چکیده مقالات ذکر شماره تلفن همراه و پست الکترونیک الزامی می باشد.
• مسئولیت اطلاع رسانی به سایر محققین به عهده فرستنده مقاله می باشد.
• مسئولیت صحت علمی و ادبی متن فرستاده شده با فرد فرستنده مقاله می باشد.

. • ذکر نام اساتید راهنما و یا مشاور کار تحقیقی در چکیده مقالات ارسالی ضروری است.
• خلاصه مقاله باید از تحقیقاتی ارسال شود که در زمان ارسال مقاله به کنگره نتایج آن ها کاملا مشخص شده باشد و از عنوان عباراتی مانند " نتیجه در حال بررسی می باشد" و ... اکیدا خودداری شود.


* در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:
عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز
- عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان
دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:
1- تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان (Affiliation) باشد (دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است.(
2-برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazaninو مقالات انگلیسی از فونت Times New Roman استفاده گردد.
3- عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.
4- نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده 
شود.

5- سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.
6- متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.
7-حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.
چهارچوب شماتیک و نمونه یک خلاصه مقاله قابل قبول در ادامه ارائه می‌گردد. 
چارچوب شماتیک خلاصه مقاله

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله
* مقالات اصیل (Original Articles):
1-حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.
2- خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:
• سابقه و هدف (Background and Objective)
• مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
• یافته‌ها (Findings)
• نتیجه گیری (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی (Key Words) 

 • منابع و مآخذ (References): بین 3 تا 5 رفرنس
  تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده کلید ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

 

* مقالات مروری (Review articles):
1-حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.
2- تنها مقالات مرورینظام مند (systematic review) و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند و مقالات مروری تشریحی (Narrative) در غربالگری اولیه حذف شده و وارد فرآیند داوری نمی‌گردند.
3-خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:
• سابقه و هدف (Background and Objective)
• روش جستجو (Search Method)
• یافته‌ها (Findings)
• نتیجه گیری (Conclusion)
• واژه‌های کلیدی (Key Words)

 • منابع (references)

  * مقالات گزارش مورد (Case report):
  1-حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد. 
  2- مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.
  3-خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:
  • سابقه و هدف (Background and Objective)
  • گزارش بیمار (Patient Report)
  • نتیجه گیری (Conclusion)
  • واژه‌های کلیدی (Key Words)

  *
  مقالات کیفی (Qualitative Articles):
  1-حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و Affiliation) برای خلاصه مقالات فارسی450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه می‌باشد.
  2-خلاصه مقالات کیفی باید شامل اجزاء زیر باشد:
  • سابقه و هدف (Background and Objective)
  • روش بررسی (Method of Evaluation)
  • یافته‌ها (Findings)
  • نتیجه گیری (Conclusion)
  • واژه‌های کلیدی(Keywords)

 


در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می بایست به روش کار و یافته های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه گیری طولانی خودداری شود. 


* ابداعات و اختراعات (Innovations and Inventions):
1- ابداعات و اختراعات باید در قالب مقالات پژوهشی اصیل به دبیرخانه همایش ارسال‌ گردند.
2-داشتن تاییدیه "اداره مالکیت صنعتی" برای پذیرش مقاله ضروری است.


3099
مطالب مرتبط

کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


پوستر همایش
تماس با دبیرخانه
تلفن ثابت

98-3136616017+

نمابر

98-3136616021+

ایمیل
info@snc2017.ir
آدرس

اصفهان- خیابان ارباب - کوی شماره 7 - کدپستی: 8165815911

گالری
کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .






سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان