پنجمین همایش بین المللی و هفتمین همایش سراسری تازه های غدد و متابولیسم

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 15 مرداد 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 15 مرداد 1398
آخرین مهلت ثبت نام 28 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 مهر 1398
اعلام نتایج داوری 30 مهر 1398
تاریخ برگزاری 29 آبان ماه لغایت 1 آذر ماه 1398
برگزارکننده مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان