همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا (کووید-19)


کاربر گرامی در صورتی که ثبت نام نکرده اید ، با کلیک روی دکمه زیر در سایت ثبت نام نمایید . به کمک کنترل پنل خود می توانید از امکانات سایت استفاده کنید .


تلفن ثابت

031-37927622

031-37927621

نمابر

031-36699398

ایمیل

corona@nm.mui.ac.ir

آدرس

اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

اینستاگرام:

nmrc.esfahan@

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان